birzai
  STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Planuojami susitikimai įstaigoje
Komisijos ir darbo grupės
  NAUJIENOS
  VEIKLA
Įstatai
Istorija ir dabartis
Veiklos sritys:
- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra
- miško apsauga
- sodmenų išauginimas
- medienos ruoša
- rekreacija
- vidinės miškotvarkos projektas
- miškų sertifikavimas
- saugomos teritorijos
- aplinka ir stebėsena
Prekyba mediena
Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimos planai, jų įvykdymas
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
Konkursai į vyriausiojo buhalterio pareigas
Darbo užmokestis
Korupcijos prevencija
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
Viešieji pirkimai
Nereikalingo turto pardavimas
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS
  NUORODOS
  PAIEŠKA SVETAINĖJE
  FOTOGALERIJA
Gamta
Veikla
Susitikimai
Paukščiai grįžta namo
  VIDEO
  KLAUSKITE
  NEĮGALIESIEMS
  SVARBU

Iš viso apsilankė
1743211
Šiandien apsilankė
462

//

- aplinka ir stebėsena

   Aplinka

Beveik visa Biržų miškų urėdijos teritorija įeina į Nemunėlio upės baseiną. Šiam baseinui priklauso kairieji Nemunėlio intakai: Apaščia su intaku Rovėja, o Pasvalio rajone – Mūša su intakais Pyvesa, Lėveniu, Svalia. Pietinėje teritorijos dalyje prateka Agluona ir Tatula. Iš viso teritorijoje yra 28 upės ir upeliai, ilgesni kaip 5 km.

      birzai1.jpg  

Biržų krašto puošmena – Širvėnos ežeras (340 ha), kuris juosia Biržų miestą iš šiaurės pusės. Šis dirbtinis ežeras susidarė XVI a., patvenkus Apaščios ir Agluonos upes ties jų santaka. Gausiai apgyvendinti Širvėnos ežero nendrynai: aptiktos 82 paukščių rūšys. Netoli miesto esantį Ruoliškio ežerėlį supa juodalksnynai, jis gausiai apžėlęs vandens augalija, krantai šlapi, klampūs. Pietinėje Biržų miesto dalyje yra nedidelis Kilučių ežerėlis, žinomas kaip buvusi vienintelė radimvietė reto Lietuvoje vandens augalo – riešuto agaro. Kirkilų ežeras, susidaręs iš daugiau kaip 30 skirtingo amžiaus ir dydžio smegduobių, yra vienas įdomiausių ir mokslui vertingų objektų. Šis ežeras pasižymi ne tik ypatingu kraštovaizdžiu, bet pagal Europos Buveinių direktyvą pripažintas kaip unikali sierabakterijų komplekso ir jų aplinkos buveinė.

Biržų–Pasvalio krašto savitumas, gydomosiomis savybėmis pasižymintis sieringas mineralinis vanduo, unikali augalija bei gyvūnija nuo neatmenamų laikų savaip veikia žmones, skatina domėtis gamtos reiškiniais, vertinti ir saugoti mus supančias neįkainojamas vertybes. Su gamta ir miškais susijęs net Biržų vietovardžio kilmės aiškinimas: viena nuomonė pagrįsta teiginiu, kad šioje vietovėje buvo didelė sengirė su daugybe beržų. Kita nuomonė pavadinimą sieja su žodžiu „biržė“, reiškiančiu iškertamo miško ruožą.

Stebėsena

Mus supančios aplinkos stebėsena - sistemingas aplinkos būklės, jos kitimo stebėjimas, žmogaus vykdomos veiklos poveikio įvertinimas. Gyvosios gamtos komponentų būklės stebėjimai Lietuvoje sistemingiau pradėti vykdyti nuo 1988 m., miško buveinių ir rūšių įvairovei tradiciškai buvo skirtas ypatingas dėmesys. Pastovi ir sisteminga stebėsena leidžia kaupti informaciją, prognozuoti pokyčius, vertinti miško ūkio darbų poveikį aplinkai, užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui mūsų miškuose.

VĮ Biržų miškų urėdijos vykdomos miškų ir ūkinės veiklos stebėsenos duomenys:

  Aplinkos pokyčiai ir jų stebėsena

Kirtimų ir kitų miško darbų poveikis aplinkai ir visuomenei

 Floros ir faunos būklė bei jos pokyčiai

 Žvėrių skaičius urėdijos teritorijos miškuose

  

 © VĮ Biržų miškų urėdija
Powered by V3STUDIJA CMS v.5.0 V3 studija