birzai
  STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Planuojami susitikimai įstaigoje
Komisijos ir darbo grupės
  NAUJIENOS
  VEIKLA
Įstatai
Istorija ir dabartis
Veiklos sritys:
- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra
- miško apsauga
- sodmenų išauginimas
- medienos ruoša
- rekreacija
- vidinės miškotvarkos projektas
- miškų sertifikavimas
- saugomos teritorijos
- aplinka ir stebėsena
Prekyba mediena
Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimos planai, jų įvykdymas
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
Konkursai į vyriausiojo buhalterio pareigas
Darbo užmokestis
Korupcijos prevencija
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
Viešieji pirkimai
Nereikalingo turto pardavimas
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS
  NUORODOS
  PAIEŠKA SVETAINĖJE
  FOTOGALERIJA
Gamta
Veikla
Susitikimai
Paukščiai grįžta namo
  VIDEO
  KLAUSKITE
  NEĮGALIESIEMS
  SVARBU

Iš viso apsilankė
1743210
Šiandien apsilankė
461

//

- saugomos teritorijos

  

Urėdijos miškai pasižymi didele biologine įvairove, vertingi istoriniu požiūriu. Bendras miškų, priskirtų saugomoms teritorijoms, plotas urėdijos valstybinės reikšmės miškuose, yra 16,8 tūkst. ha arba 55 proc. viso urėdijos valdomų miškų ploto. Ypatingai unikali ir savita yra Biržų giria: čia įsteigti du (Spalviškių ir Latvelių g-jose) botaniniai draustiniai, inventorizuotos kertinės miško buveinės, saugoma 1863 m. sukilimo dalyvių mūšio vieta bei kapinės. Iš pažiūros gūdžioje ir šlapioje girioje veši meškinis česnakas, aptikta nemažai retų kerpių, samanų, peri juodieji gandrai, ereliai rėksniai, pastabesnį miško lankytoją nustebina iš tankmės išnirusi lūšis. Giria įtraukta į paukščių ir žvėrių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą kaip viena svarbiausių teritorijų. 2004 11 15 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-590 įsteigtas Biržų girios biosferos poligonas – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis. Poligone, užimančiame beveik visą Biržų girios teritoriją (17683,3 ha), stebimi, kontroliuojami ir prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai, saugoma Biržų girios ekosistema, juodojo gandro, jerubės, gervės, uralinės ir žvirblinės pelėdų, pilkosios meletos ir griežlės populiacijos. Miškų ūkio ir kita veikla negali bloginti minėtų rūšių ir jų buveinių apsaugos būklės, todėl biosferos poligone taikomi kai kurie ūkinės veiklos apribojimai tam tikru metų laiku, skatinamos priemonės, užtikrinančios bet kokį biologinės įvairovės išsaugojimą ir gausinimą.

Jerubė Juodasis gandras Uralinė pelėda Žvirblinė pelėda Pilkoji meleta

kert_stend.jpgMiškų plotų, kuriuose aptinkamos retos arba nykstančios rūšys, gausu visoje urėdijos teritorijoje. 2001 m. urėdijoje buvo vykdoma tokių plotų, arba kitaip vadinamų Kertinių miško buveinių, inventorizacija. Šiuo metu urėdijos teritorijoje inventorizuota, suderinta ir saugoma 141 kertinė miško buveinė – iš viso 823,27 ha miškų plotas. Kertinė miško buveinė gali būti tiek pavienis stambus medis, tiek miško sklypas, užimantis keletą hektarų. Žinant, kur yra tokios buveinės, galima be didelių išlaidų išsaugoti biologines mūsų miškų vertybes.

Be jau paminėtų saugomų teritorijų, urėdijoje dar yra Pyvesos hidrografinis, Pamūšių kraštovaizdžio, Lepšynės botaninis, Nemunėlio–Apaščios geologinis ir Guodžių geomorfologinis draustiniai, tačiau jie išsidėstę daugiausia privačių miškų teritorijoje.


Saugomi kraštovaizdžio objektai, kultūrinės, istorinės vertybės:

  • Pasvalio g-ja – Kraštų ąžuolas, Melėnų pilkapiai, Grothuso (Gedučių) ąžuolas, T. Grothuso kapavietė, Šakarnių pušis, žydų žudynių vieta;
  • Kriklinių g-ja – Kriklinių piliakalnis, Melėnų pilkapynas, Moliūnų ąžuolas;
  • Latvelių g-ja – Sandariškių ąžuolas, „Stiklo pečius“ (XIX a. stiklo lydymo krosnies griuvėsiai);
  • Tamošiūnų g-ja – paminklas 1863 m. sukilimo dalyviams atminti;
  • Būginių g-ja – 1863 m. sukilėlių kapai, Lietuvos partizanų kapai;
  • Biržų g-ja – Knygnešio J.Bielinio ąžuolas, Drąseikių kapinynas, 1941m. žudynių vieta;
  • Vabalninko g-ja – Lamokėlių senkapiai;
  • Joniškėlio g-ja - Girelės ąžuolas.                

Ypatingos vertės miškai (YVM)   


gegutes1.jpgYpatingos vertės miškų (YVM)  terminas apima biologiniu, ekologiniu ar socialiniu požiūriu vertingus miškus. YVM idėja skirta svarbių gamtinių ar socialinių vertybių, esančių tam tikrame miškų plote, išsaugojimui. Miškai priskiriami ypatingos vertės kategorijai, kai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
- miško biologinė įvairovė svarbi pasauliniu, regioniniu ar šalies mastu;
- pasauliniu, regioniniu ar šalies mastu svarbus didelis miškų masyvas, kuriame daugelis rūšių   gyvena natūralioje ekosistemoje;
- miškai, kuriuose gyvena retos, saugomos ar nykstančios rūšys;
- miškų plotai, suteikiantys galimybių valdyti krizines situacijas;
- vietinių bendruomenių poreikiams tenkinti svarbūs miškų plotai;
- miškų plotai, susiję su vietinių bendruomenių tradiciniu kultūriniu identitetu.Ypatingos vertės miškų sąrašas (patvirtintas 2012-01-02 miškų urėdo įsakymu Nr. UĮ-2) © VĮ Biržų miškų urėdija
Powered by V3STUDIJA CMS v.5.0 V3 studija