birzai
  STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Planuojami susitikimai įstaigoje
Komisijos ir darbo grupės
  NAUJIENOS
  VEIKLA
Įstatai
Istorija ir dabartis
Veiklos sritys:
- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra
- miško apsauga
- sodmenų išauginimas
- medienos ruoša
- rekreacija
- vidinės miškotvarkos projektas
- miškų sertifikavimas
- saugomos teritorijos
- aplinka ir stebėsena
Prekyba mediena
Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimos planai, jų įvykdymas
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
Konkursai į vyriausiojo buhalterio pareigas
Darbo užmokestis
Korupcijos prevencija
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
Viešieji pirkimai
Nereikalingo turto pardavimas
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS
  NUORODOS
  PAIEŠKA SVETAINĖJE
  FOTOGALERIJA
Gamta
Veikla
Susitikimai
Paukščiai grįžta namo
  VIDEO
  KLAUSKITE
  NEĮGALIESIEMS
  SVARBU

Iš viso apsilankė
1743211
Šiandien apsilankė
462

//

- medienos ruoša

         Aplinkos ministerija 2014 -2018 m. urėdijai patvirtino 395 ha pagrindinių miško kirtimų metinę ploto normą, t.y. leidžiamą kasmet iškirsti ekvivalentinį brandžių medynų plotą pagal medžių rūšis: pušynuose - 21 ha, eglynuose - 75, ąžuolynuose - 3, uosynuose - 1, beržynuose - 166, juodalksnynuose - 47, drebulynuose - 52, baltalksnynuose - 27, kitų medžių rūšių medynuose - 3 ha. Iš šio ploto pagrindiniais kirtimais kasmet planuojame iškirsti apie 106,1 tūkst. ktm stiebų tūrio, dar 20,8 tūkst. ktm planuojame gauti iš tarpinių kirtimų.                                              

    

            Miško kirtimo atliekų pardavimo aukcionų metu sudarytos sutartys su stambiais miško kirtimo atliekų, skirtų biokurui, pirkėjais, o vietos gyventojai, noriai perka miško kirtimo atliekas, kurios buvo panaudotos įrengiant medienos ištraukimo valksmus kirtavietėse. 

            Pagrindinius ir tarpinius kirtimus vykdome supaprastinto atviro konkurso būdu, atrinkdami geriausias sąlygas pasiūliusius paslaugų teikėjus. Ypatingą dėmesį skiriame paslaugų teikėjų kvalifikacijos lygiui, saugos ir sveikatos reikalavimų laikymuisi, gamybiniams pajėgumams bei teikiamų paslaugų kokybei. Galime pasidžiaugti gera bendradarbiavimo praktika su nuolatiniais paslaugų teikėjais, dirbančiais urėdijos miškuose daugiau kaip dešimt metų. Siekdama numatytų kirtimo apimčių įvykdymo, urėdija įsigijo medkirtę ,,Komatsu 911.5”, kuria Biržų – Pasvalio krašto miškuose 2015 metais pagamino 39 tūkst. m3 apvaliosios medienos sortimentų. 2016 metais medkirte planuojame pagaminti  43 tūkst. m3 apvaliosios medienos sortimentų.

medkirte_1.jpg 


               Apie 60 % apvaliosios medienos ištraukimo darbų atliekame savomis medvežėmis „Valmet“ bei ,,Komatsu", o likusią dalį ištraukiame pasitelkę paslaugų teikėjų jėgas. Urėdijos autotransportas vykdo tik vietinius pervežimus, t.y. iš urėdijos miško sandėlių transportuoja medieną Biržų ir Pasvalio rajonų vartotojams.

 
medkirte.jpg  volvo.jpg

 

                                                   


 

 © VĮ Biržų miškų urėdija
Powered by V3STUDIJA CMS v.5.0 V3 studija