birzai
  STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Planuojami susitikimai įstaigoje
Komisijos ir darbo grupės
  NAUJIENOS
  VEIKLA
Įstatai
Istorija ir dabartis
Veiklos sritys:
- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra
- miško apsauga
- sodmenų išauginimas
- medienos ruoša
- rekreacija
- vidinės miškotvarkos projektas
- miškų sertifikavimas
- saugomos teritorijos
- aplinka ir stebėsena
Prekyba mediena
Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimos planai, jų įvykdymas
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
Konkursai į vyriausiojo buhalterio pareigas
Darbo užmokestis
Korupcijos prevencija
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
Viešieji pirkimai
Nereikalingo turto pardavimas
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS
  NUORODOS
  PAIEŠKA SVETAINĖJE
  FOTOGALERIJA
Gamta
Veikla
Susitikimai
Paukščiai grįžta namo
  VIDEO
  KLAUSKITE
  NEĮGALIESIEMS
  SVARBU

Iš viso apsilankė
1743210
Šiandien apsilankė
461

//

- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra

          Urėdijos miškininkai kasmet atkuria apie 400 ha miškų: želdome kirtavietes, padedame miškui atsikurti taikydami miško žėlimą skatinančias priemones.

                                      kulturos.jpg

             Ypatingą dėmesį skiriame miško atkūrimui pažeistuose ir sunykusiuose uosynuose. 2012 m. Joniškėlio girininkijoje įveisėme 1,8 ha ploto paprastojo uosio miško sėklinę plantaciją. Įgyvendindami Lietuvos miškingumo didinimo programą, žemės ūkiui netinkamuose plotuose įveisiame miško želdinius. Tobuliname želdinių įveisimo technologiją bei kokybę: nuo 2004 m. dirvą želdiniams ruošiame specialiu plūgu su vagos dugno purentuvu, kai kuriuose žemės ūkiui netinkamuose plotuose želdinius įveisėme mechanizuotai.
       

              

        Kiekvienais metais vykdome miško želdinių bei žėlinių priežiūros darbus 600 ha plote, išugdome apie 300 ha jaunuolynų.

                                      


        Miško kelių tinklo įrengimo bei priežiūros darbams kasmet skiriame apie 200 tūkst. Eur  Nuo 2006 m. tam panaudojame Kelių priežiūros bei plėtros programos lėšas. Miškų lankytojai jau įprato saugoti miško kelius, važinėjimą jais nepalankių gamtinių sąlygų metu apribojame. Urėdijos miškuose atnaujinti kvartalus bei kvartalines žymintys ženklai. Tai padeda nepaklysti ir miškų lankytojams.

     


 © VĮ Biržų miškų urėdija
Powered by V3STUDIJA CMS v.5.0 V3 studija