birzai
  STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Planuojami susitikimai įstaigoje
Komisijos ir darbo grupės
  NAUJIENOS
  VEIKLA
Įstatai
Istorija ir dabartis
Veiklos sritys:
- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra
- miško apsauga
- sodmenų išauginimas
- medienos ruoša
- rekreacija
- vidinės miškotvarkos projektas
- miškų sertifikavimas
- saugomos teritorijos
- aplinka ir stebėsena
Prekyba mediena
Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimos planai, jų įvykdymas
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
Konkursai į vyriausiojo buhalterio pareigas
Darbo užmokestis
Korupcijos prevencija
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
Viešieji pirkimai
Nereikalingo turto pardavimas
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS
  NUORODOS
  PAIEŠKA SVETAINĖJE
  FOTOGALERIJA
Gamta
Veikla
Susitikimai
Paukščiai grįžta namo
  VIDEO
  KLAUSKITE
  NEĮGALIESIEMS
  SVARBU

Iš viso apsilankė
1743210
Šiandien apsilankė
461

//

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos

2017 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Tarpinių ( 12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)

Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)
Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)

Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)
2016 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos ataskaita 2016 m. 

Nepriklausomo auditoriaus išvada 

(patvirtintas 2017-04-13  Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  1B-60    )

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)

Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)
Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)
2015 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos ataskaita 2015 m. 

Nepriklausomo auditoriaus išvada 

(patvirtintas 2016-04-29  Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  1B-149     )

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)

6.Aiškinamojo rašto priedai

    6.1. Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

    6.2. Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

    6.3. Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos" (PDF)

    6.4. Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

    6.5Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

    6.6Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

    6.7Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)


Tarpinių ( 12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)2014 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Veiklos ataskaita 2014 m. 

Nepriklausomo auditoriaus išvada 

(patvirtintas 2015-04-29  Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  1B-149     )

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)

6.Aiškinamojo rašto priedai

    6.1. Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

    6.2. Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

    6.3. Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos" (PDF)

    6.4. Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

    6.5Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

    6.6Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

    6.7Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)


Tarpinių ( 12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5. 
Aiškinamasis raštas (PDF)Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)
2013 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Veiklos ataskaita 2013 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

(patvirtintas 2014-05-29  Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  1B-163     )

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)

6.Aiškinamojo rašto priedai

    6.1. Aiškinamojo rašto 3.4.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

    6.2. Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

    6.3. Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

    6.4. Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

    6.5. Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

    6.6. Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

    6.7. Aiškinamojo rašto 3.25.1. priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)


Tarpinių (12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)


2012 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Veiklos ataskaita 2012 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

(patvirtintas 2013-05-29  Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr.  1B-163     )

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)

6.Aiškinamojo rašto priedai

    6.1. Aiškinamojo rašto 3.4.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

    6.2. Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

    6.3. Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

    6.4. Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

    6.5. Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

    6.6. Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

    6.7. Aiškinamojo rašto 3.25.1. priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

 

Tarpinių ( 12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)
Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Veiklos ataskaita (PDF)

5.
Aiškinamasis raštas (PDF)2011 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos ataskaita 2011 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

(patvirtintas 2012-04-10 Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 9-155)

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)

6.Aiškinamojo rašto priedai

    6.1. Aiškinamojo rašto 3.4.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

    6.2. Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

    6.3. Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

    6.4. Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

    6.5. Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas "Įmonės įsipareigojimų būklė" (PDF)

    6.6. Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus" (PDF)

    6.7. Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

    6.8. Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

    6.9. Aiškinamojo rašto 3.25.1. priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

    6.10. Aiškinamojo rašto 3.27.1. priedas "Įmonės teisės ir įsipareigojimai , nenurodyti balanse" (PDF)


Tarpinių (12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Aiškinamasis raštas (PDF)


Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Aiškinamasis raštas (PDF)

5. Veiklos ataskaita(PDF)


Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Aiškinamasis raštas (PDF)


2010 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos ataskaita 2010 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

(patvirtintas 2011-03-25 Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B-126)

1. Balansas (PDF)

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

4. Pinigų srautų ataskaita (PDF)

5. Aiškinamasis raštas (PDF)

6.Aiškinamojo rašto priedai

    6.1. Aiškinamojo rašto 3.4.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

    6.2. Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

    6.3. Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

    6.4. Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

    6.5. Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas "Įmonės įsipareigojimų būklė" (PDF)

    6.6. Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus" (PDF)

    6.7. Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

    6.8. Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

    6.9. Aiškinamojo rašto 3.25.1. priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

    6.10. Aiškinamojo rašto 3.27.1. priedas "Įmonės teisės ir įsipareigojimai , nenurodyti balanse" (PDF)


2009 m.


VĮ Biržų miškų urėdijos 2009 m. veiklos ataskaita 

Komentaras dėl Valstybinio audito ataskaitoje pateiktų išvadų apie urėdijos veiklą
 © VĮ Biržų miškų urėdija
Powered by V3STUDIJA CMS v.5.0 V3 studija